fbpx

Reset Password

Loading Maps

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/goldenleafproperties.com/public_html/wp-content/themes/wprentals/classes/rentalsSearch.php on line 247
More Search Options
Search Options

Omogućite pretraživanje radijusa iz opcija teme. Opcija omogućuje korisnicima da traže lokaciju na karti. Nakon što odaberu lokaciju, karta se mijenja i prikazuje sve unose unutar određenog radijusa od te lokacije (ako oglasi postoje). Vrijednosti radijusa mogu se postaviti iz opcija teme: početni radijus, minimalni i maksimalni radijus. Na ovom demo-u, Radius Search je omogućen i prikazuje se na Popisu nekretnina Polovična pretraga i Rezultati naprednog pretraživanja na polukarti. Može ga onemogućiti administrator.