fbpx

Reset Password

Loading Maps
More Search Options
Search Options

Omogućite pretraživanje radijusa iz opcija teme. Opcija omogućuje korisnicima da traže lokaciju na karti. Nakon što odaberu lokaciju, karta se mijenja i prikazuje sve unose unutar određenog radijusa od te lokacije (ako oglasi postoje). Vrijednosti radijusa mogu se postaviti iz opcija teme: početni radijus, minimalni i maksimalni radijus. Na ovom demo-u, Radius Search je omogućen i prikazuje se na Popisu nekretnina Polovična pretraga i Rezultati naprednog pretraživanja na polukarti. Može ga onemogućiti administrator.